Photo: Yasu/Wikimedia.Photo: Yasu/Wikimedia

Sjekk passets gyldighet

Pass må ha ledige sider og være gyldig i minst seks måneder ved innreise til Singapore. Husk å fornye passet i god tid før du skal ut å reise.

View this information in English

Norske borgere får ved ankomst til Singapore innreisetillatelse for opptil 90 dager visumfritt, se her. Det kreves imidlertid at pass er gyldige i minimum seks måneder ved innreise. Vær oppmerksom på at barnepass har kortere gyldighetstid vanlige pass og må fornyes oftere.

Pass må også ha ledige sider til viseringer. Hvis ikke passet har plass til stempel fra immigrasjonsmyndighetene, kan innreise nektes. Det anbefales å ha minst to ledige sider i passet.

Det tar omlag to til tre uker å søke nytt pass ved ambassaden. For mer informasjon om søknad om nytt pass, se her.

Pass som har blitt meldt tapt eller stjålet er ikke gyldige.

Selv om Singapore ikke krever visum for nordmenn for kortere opphold, bør reisende være oppmerksomme på at enkelte land krever visum også for transittopphold.


Bookmark and Share