Selvregistrering av nordmenn

Norsk i Singapore? Dersom du er norsk statsborger og oppholder deg i Singapore har du mulighet til å registrere deg ved ambassaden. Adresseregistrering er et tilbud, ikke en plikt. Les mer