Norsk // 21.11.2012 //

Norsk i Singapore? Dersom du er norsk statsborger og oppholder deg i Singapore har du mulighet til å registrere deg ved ambassaden. Adresseregistrering er et tilbud, ikke en plikt. Listen brukes til beredskapsplanlegging og i en nødsituasjon. Vennligst benytt vårt  adresseregistreringsskjema dersom du ønsker å registrere deg ved ambassaden eller du allerede er registrert men ønsker

Les mer