Praktiske opplysninger

16.06.2014 //

Strøm: 230 Volt. Stikkontaktene har vanligvis tre plugger (tilsvarende stikkkontakter i Storbritannia). Adapter er ofte nødvendig.
Det er gode post- og telekommunikasjonsforbindelser.
 
Myntenhet og kredittkort:
Myntenheten i Singapore er Singapore dollar (SGD), delt i 100 cent. S$ 1 er verd ca. 4,7 NOK. De fleste kredittkort kan anvendes.

Normale åpningstider for butikker, bank og offentlige kontorer:
Off. kontorer/banker: 09.00-17.00 (åpningstidene varierer innenfor disse tidspunktene)
Butikker: 10.00-20.00 (22.00) De fleste er åpne søndager.
Singaporske hellig- og høytidsdager: vennligst se her.

*Tidspunktet for Deepavali må sjekkes mot indisk almanakk. Det singaporske Ministry of Manpower utsteder pressemelding om datoendring om dette blir aktuelt.

Tidsforskjell til Norge er + 6 timer sommertid, + 7 timer vintertid.

Politi: 999
Ambulanse/Brann: 995

Annen informasjon
Peker til landinformasjon om vedkommende land, og eventuelt til andre informasjonskilder.
www.customs.gov.sg, www.stag.fco.gov.uk, www.sg, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html


Bookmark and Share